Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της ΕυρώπηςΕξερεύνηση

Abutilon

Abutilon

2.851 2.242 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acer

Acer

38.478 30.294 Παρατηρήσεις
2 είδος
Achillea

Achillea

24.983 20.852 Παρατηρήσεις
1 είδη
Adonis

Adonis

1.892 1.225 Παρατηρήσεις
4 είδος
Aegilops

Aegilops

1.249 870 Παρατηρήσεις
6 είδος
Aegopodium

Aegopodium

11.005 8.817 Παρατηρήσεις
1 είδη
Aethusa

Aethusa

1.747 1.196 Παρατηρήσεις
1 είδη
Agrimonia

Agrimonia

10.583 7.624 Παρατηρήσεις
1 είδη
Agrostemma

Agrostemma

3.697 3.090 Παρατηρήσεις
1 είδη
Agrostis

Agrostis

2.080 1.541 Παρατηρήσεις
6 είδος
Aira

Aira

448 311 Παρατηρήσεις
3 είδος
Ajuga

Ajuga

21.233 17.810 Παρατηρήσεις
2 είδος
Alchemilla

Alchemilla

1.548 1.158 Παρατηρήσεις
1 είδη
Alliaria

Alliaria

27.912 23.075 Παρατηρήσεις
1 είδη
Allium

Allium

28.555 23.396 Παρατηρήσεις
17 είδος
Alopecurus

Alopecurus

3.216 2.362 Παρατηρήσεις
5 είδος
Althaea

Althaea

4.609 3.276 Παρατηρήσεις
2 είδος
Alyssum

Alyssum

940 599 Παρατηρήσεις
2 είδος
Amaranthus

Amaranthus

19.526 14.962 Παρατηρήσεις
9 είδος
Ambrosia

Ambrosia

6.055 4.781 Παρατηρήσεις
4 είδος
Ammi

Ammi

1.762 1.259 Παρατηρήσεις
1 είδη
Ammoides

Ammoides

51 20 Παρατηρήσεις
1 είδη
Anacamptis

Anacamptis

13.433 11.388 Παρατηρήσεις
1 είδη
Anacyclus

Anacyclus

3.595 2.415 Παρατηρήσεις
3 είδος
Anarrhinum

Anarrhinum

1.055 612 Παρατηρήσεις
1 είδη
Anchusa

Anchusa

5.015 3.816 Παρατηρήσεις
3 είδος
Androsace

Androsace

341 223 Παρατηρήσεις
3 είδος
Andryala

Andryala

3.577 2.481 Παρατηρήσεις
1 είδη
Anemone

Anemone

6.609 5.549 Παρατηρήσεις
2 είδος
Anethum

Anethum

2.410 1.999 Παρατηρήσεις
1 είδη
Angelica

Angelica

9.112 6.239 Παρατηρήσεις
1 είδη
Anisantha

Anisantha

3.863 2.827 Παρατηρήσεις
6 είδος
Anthemis

Anthemis

5.073 3.894 Παρατηρήσεις
2 είδος
Anthericum

Anthericum

3.386 2.559 Παρατηρήσεις
1 είδη
Anthoxanthum

Anthoxanthum

2.034 1.485 Παρατηρήσεις
3 είδος
Anthriscus

Anthriscus

22.533 16.523 Παρατηρήσεις
3 είδος
Anthyllis

Anthyllis

7.948 6.070 Παρατηρήσεις
2 είδος
Apera

Apera

93 54 Παρατηρήσεις
2 είδος
Aphanes

Aphanes

462 382 Παρατηρήσεις
4 είδος
Aquilegia

Aquilegia

19.850 16.137 Παρατηρήσεις
1 είδη
Arabidopsis

Arabidopsis

3.051 2.039 Παρατηρήσεις
2 είδος
Arctium

Arctium

20.783 16.400 Παρατηρήσεις
2 είδος
Arenaria

Arenaria

1.276 871 Παρατηρήσεις
2 είδος
Argentina

Argentina

4.404 3.695 Παρατηρήσεις
1 είδη
Arisarum

Arisarum

2.931 2.329 Παρατηρήσεις
1 είδη
Aristolochia

Aristolochia

4.105 2.857 Παρατηρήσεις
4 είδος
Arnoseris

Arnoseris

95 44 Παρατηρήσεις
1 είδη
Arrhenatherum

Arrhenatherum

60 39 Παρατηρήσεις
1 είδη
Artemisia

Artemisia

23.177 18.115 Παρατηρήσεις
5 είδος
Arum

Arum

23.631 21.025 Παρατηρήσεις
2 είδος
Loading...