درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبیکاوش

Calodendrum

Calodendrum

۲۰۷ ۸۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Clausena

Clausena

۸ ۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Ptaeroxylon

Ptaeroxylon

۲۷ ۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Vepris

Vepris

۱۶ ۹ مشاهدات
۲ species_plural
Zanthoxylum

Zanthoxylum

۱۳۰ ۲۰ مشاهدات
۱ گونه ها