گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Agave sisalana Perrine

سیسال
۱٬۱۲۹ ۸۹۳ مشاهدات
Asparagaceae
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana