علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Aphanes arvensis L.

افانس ارونسیس
۴۰۹ ۳۴۵ مشاهدات
Rosaceae
Aphanes arvensis
Aphanes arvensis
Aphanes arvensis
Aphanes arvensis

Aphanes australis Rydb.

 
۵۲ ۳۷ مشاهدات
Rosaceae
Aphanes australis
Aphanes australis
Aphanes australis
Aphanes australis