ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gnaphalium badium Wedd.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Gnaphalium badium