Ordesa Planter fra Ordesa National Park Statistikk

140 illustrert art

146 arter

1 047 bidragsytere

9 554 brukere

197 216 spørringer
1 671 observasjoner delt i denne floraen

674 gyldige observasjoner

713 749 pl@ntNet bilder som samsvarer med denne floraen

934 727 pl@ntNet bilder som samsvarer med denne floraen