علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Abutilon

Abutilon

۲٬۳۹۷ ۱٬۸۷۸ مشاهدات
species_plural ۱
Acer

Acer

۳۰٬۲۳۴ ۲۴٬۰۷۶ مشاهدات
species_plural ۲
Achillea

Achillea

۲۲٬۹۹۳ ۱۹٬۳۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Adonis

Adonis

۱٬۴۷۵ ۹۲۷ مشاهدات
species_plural ۴
Aegilops

Aegilops

۹۹۲ ۶۹۹ مشاهدات
species_plural ۶
Aegopodium

Aegopodium

۸٬۵۱۰ ۶٬۷۸۶ مشاهدات
species_plural ۱
Aethusa

Aethusa

۱٬۱۴۷ ۷۷۳ مشاهدات
species_plural ۱
Agrimonia

Agrimonia

۸٬۴۲۴ ۶٬۰۷۰ مشاهدات
species_plural ۱
Agrostemma

Agrostemma

۲٬۹۳۱ ۲٬۴۴۰ مشاهدات
species_plural ۱
Agrostis

Agrostis

۱٬۶۱۰ ۱٬۱۷۸ مشاهدات
species_plural ۶
Aira

Aira

۳۶۲ ۲۵۱ مشاهدات
species_plural ۳
Ajuga

Ajuga

۱۷٬۷۸۱ ۱۵٬۱۰۴ مشاهدات
species_plural ۲
Alchemilla

Alchemilla

۱٬۱۵۴ ۸۷۳ مشاهدات
species_plural ۱
Alliaria

Alliaria

۱۹٬۵۷۹ ۱۶٬۱۸۹ مشاهدات
species_plural ۱
Allium

Allium

۲۰٬۸۰۲ ۱۶٬۹۸۶ مشاهدات
species_plural ۱۷
Alopecurus

Alopecurus

۲٬۳۶۹ ۱٬۷۱۸ مشاهدات
species_plural ۵
Althaea

Althaea

۳٬۶۹۶ ۲٬۶۰۵ مشاهدات
species_plural ۲
Alyssum

Alyssum

۶۴۰ ۳۹۴ مشاهدات
species_plural ۲
Amaranthus

Amaranthus

۱۴٬۸۷۹ ۱۱٬۴۰۰ مشاهدات
species_plural ۹
Ambrosia

Ambrosia

۴٬۶۵۷ ۳٬۶۳۷ مشاهدات
species_plural ۴
Ammi

Ammi

۱٬۱۱۸ ۸۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Ammoides

Ammoides

۲۸ ۹ مشاهدات
species_plural ۱
Anacamptis

Anacamptis

۱۰٬۴۹۶ ۸٬۸۷۱ مشاهدات
species_plural ۱
Anacyclus

Anacyclus

۳٬۳۸۳ ۲٬۳۰۹ مشاهدات
species_plural ۳
Anarrhinum

Anarrhinum

۸۴۶ ۴۹۱ مشاهدات
species_plural ۱
Anchusa

Anchusa

۵٬۷۴۵ ۴٬۲۰۷ مشاهدات
species_plural ۳
Androsace

Androsace

۲۹۰ ۱۸۷ مشاهدات
species_plural ۳
Andryala

Andryala

۲٬۸۲۱ ۱٬۹۶۸ مشاهدات
species_plural ۱
Anemone

Anemone

۴٬۷۳۲ ۳٬۹۷۴ مشاهدات
species_plural ۲
Anethum

Anethum

۱٬۸۱۳ ۱٬۵۱۸ مشاهدات
species_plural ۱
Angelica

Angelica

۷٬۱۷۷ ۴٬۸۹۳ مشاهدات
species_plural ۱
Anisantha

Anisantha

۳٬۰۰۹ ۲٬۱۷۱ مشاهدات
species_plural ۶
Anthemis

Anthemis

۳٬۷۴۳ ۲٬۹۱۵ مشاهدات
species_plural ۲
Anthericum

Anthericum

۲٬۶۵۳ ۲٬۰۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Anthoxanthum

Anthoxanthum

۱٬۵۹۸ ۱٬۱۵۵ مشاهدات
species_plural ۳
Anthriscus

Anthriscus

۱۷٬۵۷۷ ۱۲٬۹۳۲ مشاهدات
species_plural ۳
Anthyllis

Anthyllis

۶٬۴۴۱ ۴٬۹۵۰ مشاهدات
species_plural ۲
Apera

Apera

۷۳ ۴۲ مشاهدات
species_plural ۲
Aphanes

Aphanes

۳۷۳ ۲۹۹ مشاهدات
species_plural ۴
Aquilegia

Aquilegia

۱۸٬۱۱۹ ۱۴٬۸۱۲ مشاهدات
species_plural ۱
Arabidopsis

Arabidopsis

۱٬۸۸۰ ۱٬۲۳۷ مشاهدات
species_plural ۲
Arctium

Arctium

۱۷٬۰۳۸ ۱۳٬۴۹۵ مشاهدات
species_plural ۲
Arenaria

Arenaria

۹۴۶ ۶۳۵ مشاهدات
species_plural ۲
Argentina

Argentina

۳٬۳۱۰ ۲٬۷۷۲ مشاهدات
species_plural ۱
Arisarum

Arisarum

۲٬۲۹۶ ۱٬۸۱۲ مشاهدات
species_plural ۱
Aristolochia

Aristolochia

۳٬۲۳۵ ۲٬۲۳۵ مشاهدات
species_plural ۴
Arnoseris

Arnoseris

۷۹ ۳۳ مشاهدات
species_plural ۱
Arrhenatherum

Arrhenatherum

۳۰ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Artemisia

Artemisia

۱۷٬۸۳۷ ۱۳٬۹۲۸ مشاهدات
species_plural ۵
Arum

Arum

۱۸٬۸۷۰ ۱۶٬۸۲۹ مشاهدات
species_plural ۲
Loading...