علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Abutilon

Abutilon

۲٬۸۵۸ ۲٬۲۵۲ مشاهدات
species_plural ۱
Acer

Acer

۳۷٬۷۴۱ ۲۹٬۷۰۶ مشاهدات
species_plural ۲
Achillea

Achillea

۲۴٬۸۱۱ ۲۰٬۷۱۸ مشاهدات
species_plural ۱
Adonis

Adonis

۱٬۸۳۱ ۱٬۱۸۷ مشاهدات
species_plural ۴
Aegilops

Aegilops

۱٬۲۱۶ ۸۵۶ مشاهدات
species_plural ۶
Aegopodium

Aegopodium

۱۰٬۶۵۴ ۸٬۵۰۸ مشاهدات
species_plural ۱
Aethusa

Aethusa

۱٬۷۰۹ ۱٬۱۷۰ مشاهدات
species_plural ۱
Agrimonia

Agrimonia

۱۰٬۴۹۸ ۷٬۵۵۵ مشاهدات
species_plural ۱
Agrostemma

Agrostemma

۳٬۶۴۴ ۳٬۰۴۳ مشاهدات
species_plural ۱
Agrostis

Agrostis

۲٬۰۵۲ ۱٬۵۱۹ مشاهدات
species_plural ۶
Aira

Aira

۴۴۳ ۳۰۶ مشاهدات
species_plural ۳
Ajuga

Ajuga

۲۰٬۵۵۴ ۱۷٬۲۷۹ مشاهدات
species_plural ۲
Alchemilla

Alchemilla

۱٬۵۲۹ ۱٬۱۴۵ مشاهدات
species_plural ۱
Alliaria

Alliaria

۲۶٬۰۵۲ ۲۱٬۵۵۹ مشاهدات
species_plural ۱
Allium

Allium

۲۷٬۳۰۹ ۲۲٬۴۰۰ مشاهدات
species_plural ۱۷
Alopecurus

Alopecurus

۳٬۱۰۸ ۲٬۲۸۰ مشاهدات
species_plural ۵
Althaea

Althaea

۴٬۵۷۴ ۳٬۲۴۴ مشاهدات
species_plural ۲
Alyssum

Alyssum

۸۷۵ ۵۵۲ مشاهدات
species_plural ۲
Amaranthus

Amaranthus

۱۹٬۲۸۸ ۱۴٬۷۶۶ مشاهدات
species_plural ۹
Ambrosia

Ambrosia

۵٬۹۸۳ ۴٬۷۲۴ مشاهدات
species_plural ۴
Ammi

Ammi

۱٬۷۳۴ ۱٬۲۳۷ مشاهدات
species_plural ۱
Ammoides

Ammoides

۵۱ ۲۰ مشاهدات
species_plural ۱
Anacamptis

Anacamptis

۱۳٬۳۲۴ ۱۱٬۲۹۴ مشاهدات
species_plural ۱
Anacyclus

Anacyclus

۳٬۴۱۶ ۲٬۲۹۱ مشاهدات
species_plural ۳
Anarrhinum

Anarrhinum

۱٬۰۴۴ ۶۰۵ مشاهدات
species_plural ۱
Anchusa

Anchusa

۴٬۸۶۱ ۳٬۶۹۸ مشاهدات
species_plural ۳
Androsace

Androsace

۳۳۰ ۲۱۴ مشاهدات
species_plural ۳
Andryala

Andryala

۳٬۵۴۵ ۲٬۴۵۳ مشاهدات
species_plural ۱
Anemone

Anemone

۵٬۹۵۲ ۴٬۹۸۴ مشاهدات
species_plural ۲
Anethum

Anethum

۲٬۳۶۱ ۱٬۹۵۷ مشاهدات
species_plural ۱
Angelica

Angelica

۹٬۰۰۹ ۶٬۱۶۳ مشاهدات
species_plural ۱
Anisantha

Anisantha

۳٬۸۵۷ ۲٬۸۲۲ مشاهدات
species_plural ۶
Anthemis

Anthemis

۴٬۹۱۲ ۳٬۷۷۰ مشاهدات
species_plural ۲
Anthericum

Anthericum

۳٬۳۳۷ ۲٬۵۲۳ مشاهدات
species_plural ۱
Anthoxanthum

Anthoxanthum

۱٬۹۶۷ ۱٬۴۳۴ مشاهدات
species_plural ۳
Anthriscus

Anthriscus

۲۱٬۶۲۸ ۱۵٬۸۵۰ مشاهدات
species_plural ۳
Anthyllis

Anthyllis

۷٬۸۳۲ ۵٬۹۸۱ مشاهدات
species_plural ۲
Apera

Apera

۹۲ ۵۳ مشاهدات
species_plural ۲
Aphanes

Aphanes

۴۴۸ ۳۶۸ مشاهدات
species_plural ۴
Aquilegia

Aquilegia

۱۹٬۷۲۱ ۱۶٬۰۳۲ مشاهدات
species_plural ۱
Arabidopsis

Arabidopsis

۲٬۷۰۹ ۱٬۸۱۷ مشاهدات
species_plural ۲
Arctium

Arctium

۲۰٬۶۲۲ ۱۶٬۲۶۳ مشاهدات
species_plural ۲
Arenaria

Arenaria

۱٬۲۳۰ ۸۴۰ مشاهدات
species_plural ۲
Argentina

Argentina

۴٬۳۱۶ ۳٬۶۲۲ مشاهدات
species_plural ۱
Arisarum

Arisarum

۲٬۸۳۶ ۲٬۲۴۶ مشاهدات
species_plural ۱
Aristolochia

Aristolochia

۳٬۹۹۷ ۲٬۷۸۱ مشاهدات
species_plural ۴
Arnoseris

Arnoseris

۹۴ ۴۳ مشاهدات
species_plural ۱
Arrhenatherum

Arrhenatherum

۵۹ ۳۸ مشاهدات
species_plural ۱
Artemisia

Artemisia

۲۲٬۷۸۰ ۱۷٬۷۷۵ مشاهدات
species_plural ۵
Arum

Arum

۲۲٬۵۳۱ ۲۰٬۰۶۵ مشاهدات
species_plural ۲
Loading...