علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Adoxaceae

Adoxaceae

۳۶٬۲۰۳ ۲۷٬۸۸۴ مشاهدات
Amaranthaceae

Amaranthaceae

۵۱٬۱۸۸ ۳۹٬۳۱۲ مشاهدات
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

۳۳٬۰۹۸ ۲۷٬۲۱۴ مشاهدات
Apiaceae

Apiaceae

۱۵۶٬۰۸۳ ۱۱۴٬۹۸۶ مشاهدات
Apocynaceae

Apocynaceae

۱۵٬۰۶۵ ۱۳٬۱۴۳ مشاهدات
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

۱۵٬۲۴۶ ۱۲٬۱۶۲ مشاهدات
Araceae

Araceae

۲۶٬۷۱۸ ۲۳٬۴۸۵ مشاهدات
Araliaceae

Araliaceae

۲۹٬۵۹۳ ۲۴٬۸۹۹ مشاهدات
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

۴٬۱۲۲ ۲٬۸۷۳ مشاهدات
Asparagaceae

Asparagaceae

۸۴٬۷۹۰ ۷۲٬۲۱۰ مشاهدات
Asteraceae

Asteraceae

۶۶۲٬۶۴۱ ۵۰۷٬۱۸۵ مشاهدات
Balsaminaceae

Balsaminaceae

۱۹٬۸۱۵ ۱۵٬۷۰۳ مشاهدات
Betulaceae

Betulaceae

۱۹٬۷۴۰ ۱۵٬۵۳۱ مشاهدات
Boraginaceae

Boraginaceae

۱۲۱٬۷۴۹ ۹۷٬۶۴۷ مشاهدات
Brassicaceae

Brassicaceae

۱۹۸٬۱۱۸ ۱۴۶٬۴۷۰ مشاهدات
Campanulaceae

Campanulaceae

۲۴٬۵۶۳ ۱۸٬۸۱۳ مشاهدات
Cannabaceae

Cannabaceae

۹٬۳۴۰ ۷٬۴۹۹ مشاهدات
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

۸۰٬۰۷۹ ۶۱٬۹۴۹ مشاهدات
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

۱۳۵٬۸۰۰ ۱۰۵٬۴۲۳ مشاهدات
Cistaceae

Cistaceae

۲٬۵۹۸ ۱٬۷۲۰ مشاهدات
Convolvulaceae

Convolvulaceae

۳۱٬۸۳۴ ۲۵٬۴۹۰ مشاهدات
Cornaceae

Cornaceae

۲۶٬۱۲۸ ۲۰٬۶۳۰ مشاهدات
Crassulaceae

Crassulaceae

۳۹٬۲۷۴ ۳۲٬۰۵۲ مشاهدات
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

۱۷٬۰۹۷ ۱۲٬۷۵۳ مشاهدات
Cyperaceae

Cyperaceae

۱۳٬۲۷۴ ۹٬۳۷۷ مشاهدات
Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae

۶٬۳۶۲ ۵٬۰۸۵ مشاهدات
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

۵٬۱۱۰ ۳٬۹۰۱ مشاهدات
Equisetaceae

Equisetaceae

۱۴٬۵۸۴ ۱۲٬۱۶۰ مشاهدات
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

۶۵٬۸۴۹ ۵۱٬۸۴۵ مشاهدات
Fabaceae

Fabaceae

۲۴۵٬۸۶۸ ۱۸۷٬۶۰۶ مشاهدات
Fagaceae

Fagaceae

۵۸٬۷۱۲ ۴۵٬۲۲۹ مشاهدات
Gentianaceae

Gentianaceae

۱۰٬۵۴۹ ۷٬۸۴۱ مشاهدات
Geraniaceae

Geraniaceae

۸۶٬۵۷۳ ۶۵٬۳۷۱ مشاهدات
Grossulariaceae

Grossulariaceae

۵٬۲۹۹ ۴٬۱۶۵ مشاهدات
Hypericaceae

Hypericaceae

۱۷٬۵۴۸ ۱۳٬۹۷۴ مشاهدات
Iridaceae

Iridaceae

۱۷٬۰۱۳ ۱۴٬۱۲۶ مشاهدات
Juglandaceae

Juglandaceae

۱۷٬۷۴۰ ۱۳٬۶۶۴ مشاهدات
Juncaceae

Juncaceae

۶٬۰۶۵ ۴٬۴۵۴ مشاهدات
Lamiaceae

Lamiaceae

۲۷۰٬۱۸۴ ۲۱۴٬۸۸۲ مشاهدات
Liliaceae

Liliaceae

۱۸٬۵۹۸ ۱۵٬۱۷۴ مشاهدات
Linaceae

Linaceae

۶٬۱۱۳ ۴٬۶۷۳ مشاهدات
Lythraceae

Lythraceae

۲۴٬۳۷۲ ۱۹٬۳۴۳ مشاهدات
Malvaceae

Malvaceae

۶۲٬۹۲۹ ۴۹٬۳۱۴ مشاهدات
Molluginaceae

Molluginaceae

۱۰۹ ۴۳ مشاهدات
Montiaceae

Montiaceae

۳٬۴۵۷ ۲٬۹۱۴ مشاهدات
Oleaceae

Oleaceae

۲۲٬۶۵۴ ۱۷٬۴۷۳ مشاهدات
Onagraceae

Onagraceae

۵۶٬۵۸۸ ۴۳٬۳۴۵ مشاهدات
Orchidaceae

Orchidaceae

۲۵٬۷۳۲ ۲۱٬۲۸۰ مشاهدات
Orobanchaceae

Orobanchaceae

۲۰٬۴۹۳ ۱۵٬۴۴۸ مشاهدات
Oxalidaceae

Oxalidaceae

۲۹٬۵۲۱ ۲۴٬۱۰۶ مشاهدات
Loading...