علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Adoxaceae

Adoxaceae

۳۰٬۸۲۲ ۲۳٬۸۵۴ مشاهدات
Amaranthaceae

Amaranthaceae

۴۰٬۳۹۱ ۳۰٬۹۰۷ مشاهدات
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

۲۴٬۱۳۵ ۱۹٬۷۷۶ مشاهدات
Apiaceae

Apiaceae

۱۲۳٬۷۵۷ ۹۱٬۴۹۳ مشاهدات
Apocynaceae

Apocynaceae

۱۱٬۰۶۹ ۹٬۷۰۸ مشاهدات
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

۱۲٬۱۰۷ ۹٬۷۲۴ مشاهدات
Araceae

Araceae

۲۱٬۱۹۴ ۱۸٬۶۶۵ مشاهدات
Araliaceae

Araliaceae

۲۵٬۹۴۸ ۲۲٬۰۱۵ مشاهدات
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

۳٬۲۳۵ ۲٬۲۳۵ مشاهدات
Asparagaceae

Asparagaceae

۶۳٬۶۶۴ ۵۴٬۲۷۱ مشاهدات
Asteraceae

Asteraceae

۵۲۴٬۵۷۹ ۴۰۴٬۴۹۸ مشاهدات
Balsaminaceae

Balsaminaceae

۱۵٬۷۷۸ ۱۲٬۵۰۴ مشاهدات
Betulaceae

Betulaceae

۱۴٬۸۰۰ ۱۱٬۷۸۱ مشاهدات
Boraginaceae

Boraginaceae

۹۷٬۱۶۳ ۷۷٬۹۰۴ مشاهدات
Brassicaceae

Brassicaceae

۱۴۸٬۸۴۶ ۱۱۰٬۰۲۵ مشاهدات
Campanulaceae

Campanulaceae

۱۸٬۸۸۳ ۱۴٬۵۰۲ مشاهدات
Cannabaceae

Cannabaceae

۷٬۲۶۴ ۵٬۸۴۱ مشاهدات
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

۶۷٬۰۰۷ ۵۱٬۸۹۲ مشاهدات
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

۱۰۷٬۵۵۸ ۸۳٬۹۱۹ مشاهدات
Cistaceae

Cistaceae

۲٬۰۱۸ ۱٬۲۹۹ مشاهدات
Convolvulaceae

Convolvulaceae

۲۵٬۹۳۱ ۲۰٬۸۲۱ مشاهدات
Cornaceae

Cornaceae

۲۰٬۷۱۲ ۱۶٬۳۴۳ مشاهدات
Crassulaceae

Crassulaceae

۳۴٬۲۹۶ ۲۸٬۰۳۳ مشاهدات
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

۱۳٬۹۶۹ ۱۰٬۴۴۵ مشاهدات
Cyperaceae

Cyperaceae

۱۰٬۰۵۲ ۷٬۰۳۴ مشاهدات
Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae

۵٬۲۲۰ ۴٬۲۴۲ مشاهدات
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

۳٬۸۳۷ ۲٬۹۲۲ مشاهدات
Equisetaceae

Equisetaceae

۱۱٬۲۸۶ ۹٬۴۳۰ مشاهدات
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

۴۹٬۸۰۱ ۳۹٬۳۱۷ مشاهدات
Fabaceae

Fabaceae

۱۹۶٬۶۲۳ ۱۵۰٬۹۲۸ مشاهدات
Fagaceae

Fagaceae

۴۷٬۲۱۲ ۳۶٬۴۳۶ مشاهدات
Gentianaceae

Gentianaceae

۸٬۷۴۶ ۶٬۴۷۵ مشاهدات
Geraniaceae

Geraniaceae

۶۴٬۰۳۳ ۴۸٬۸۲۳ مشاهدات
Grossulariaceae

Grossulariaceae

۴٬۱۸۳ ۳٬۳۰۹ مشاهدات
Hypericaceae

Hypericaceae

۱۵٬۶۰۴ ۱۲٬۵۵۲ مشاهدات
Iridaceae

Iridaceae

۱۳٬۸۴۹ ۱۱٬۵۲۵ مشاهدات
Juglandaceae

Juglandaceae

۱۴٬۱۲۲ ۱۰٬۸۴۴ مشاهدات
Juncaceae

Juncaceae

۴٬۵۵۰ ۳٬۳۷۹ مشاهدات
Lamiaceae

Lamiaceae

۲۱۲٬۴۱۱ ۱۶۹٬۸۴۲ مشاهدات
Liliaceae

Liliaceae

۱۳٬۰۰۳ ۱۰٬۶۵۴ مشاهدات
Linaceae

Linaceae

۴٬۶۲۷ ۳٬۵۸۳ مشاهدات
Lythraceae

Lythraceae

۱۹٬۶۳۱ ۱۵٬۵۸۸ مشاهدات
Malvaceae

Malvaceae

۵۲٬۰۶۰ ۴۰٬۹۰۲ مشاهدات
Montiaceae

Montiaceae

۲٬۴۲۱ ۲٬۰۳۹ مشاهدات
Oleaceae

Oleaceae

۱۸٬۲۵۳ ۱۴٬۰۱۴ مشاهدات
Onagraceae

Onagraceae

۴۴٬۱۸۹ ۳۳٬۸۷۵ مشاهدات
Orchidaceae

Orchidaceae

۲۰٬۲۹۴ ۱۶٬۷۳۸ مشاهدات
Orobanchaceae

Orobanchaceae

۱۷٬۰۸۰ ۱۲٬۶۵۴ مشاهدات
Oxalidaceae

Oxalidaceae

۲۳٬۴۴۶ ۱۹٬۲۰۵ مشاهدات
Loading...